Ziedu piegādes noteikumi Ventspilī. Ziedi ar kurjeru.

 

 

Distances līgums

 

 1. Šis līgums tiek slēgts starp www.ZiediVentspils.lv (turpmāk tekstā Pārdevējs) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē http://www.ziediventspils.lv/ (turpmāk tekstā – Ziedu veikals).
 2. Interneta Ziedu veikala darbību nodrošina un uztur Pārdevējs.
 3. Veicot pasūtījumu Ziedu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu veikala Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē http://www.ziediventspils.lv/lv/page/6
 4. Pircējam ir tiesības saņemt Pārdevēja veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas Ziedu veikalā norādītās preču cenas uz pasūtīšanas brīdi ir pilnīgas un galīgas. Visas cenas ir norādītas eiro valūtā (EUR).
 5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Ziedu veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.
 6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.
 7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Pārdevēju, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.
 8. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Pārdevēja veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

 

 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

 

 • Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

 

 1. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).

 

 1. Pārdevējām ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)

 

Pasūtījuma apmaksa

 

Ziedu veikals pieņem dažādus apmaksas veidus:

 

 

 • Bankas pārskaitījums. Pēc pasūtījuma veikšanas, uz Pircēja e-pasta adresi automātiski tiks nosūtīts priekšapmaksas rēķins, ko var apmaksāt internetbankā vai skaidrā naudā jebkurā bankas filiālē. Apmaksas apstiprināšanai tiek pieņemti  bankas maksājumu dokumenti PDF formātā. Tiklīdz maksājuma patiesums būs pārbaudīts, pasūtījums tiek uzskaitīts par pieņemtu.
 • Bankas karte

Svarīgi! Pasūtījums tiek nodots izpildei tikai pēc 100% apmaksas saņemšanas vai apstiprināšanas. Pēc kā (darba laikā) Pārdevējs rakstiski informē Pircēju par  pasūtījuma statusu.

 

Ziedu/pasūtījumu piegāde

 

 1. Ziedu veikalā ir iespējams pasūtīt ziedus, ziedu pušķus un grozus, saldumus, augļu grozus; ar kurjera piegādi Ventspilī un Ventspils novadā, katru dienu, no plkst 9:00 līdz 17:00
 2. Lielus ziedu pušķus un ziedu grozus jāpasūta vismaz 3 dienas iepriekš
 3. Svarīgi! Pasūtīšanas brīdī, visu prasīto informāciju nepieciešams ievadīt korekti un precīzi!
 4. Pārdevējs neatmaksā Pircējam apmaksu par pasūtījumu un ietur to pilnā apmērā, ja saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu; ja pēc norādītās adreses saņēmējs nav atrodams un sazvanāms, vai ir ārpus pilsētas, valsts;
 5. Ja ziedu saņēmējs nav sastopams piegādes adresē, ziedi var tikt nodoti radiniekiem, kaimiņiem vai kolēģiem. Gadījumā, ja nav izvēlēta opcija "anonīma piegāde", persona kas saņem sūtījumu drīkst saņemt informāciju par pasūtītāja vārdu, uzvārdu
 6. Pasūtījuma summā ir iekļauta viena piegāde uz vienu Pircēja norādīto adresi.
 7. Grozā ir jābūt ziediem, lai varētu veikt pirkumu
 8. Sakarā ar preces sezonalitāti ddažas preces var atšķirties no attēlā uzrādītajām. Ziedu pušķi tiek gatavoti cenšoties maksimāli saglabāt stilu un krāsu gammu, bet nepieciešamības gadījumā, ziedi tiek aizvietoti. Ziedu, pušķu u.t.t iesaiņošanas materiāli var atšķirties.
 9. Redzamie trauki attēlos nav iekļauti ziedu cenā!
 10.  14. februārī, 8. martā un Māmiņu dienā, ziedus vēlams pasūtīt laicīgi iepriekš. 
 11. Ja pasūtījums vēl nav apmaksāts un ir nepieciešams mainīt pasūtījuma informāciju, saturu, ir jāveic jauns pasūtījums, vecais automātiski tiks anulēts.
 12. Ja pasūtījums jau ir apmaksāts un ir jāveic kādas izmaiņas, ir jāraksta vēstule uz Ziedu veikala e-pastu.
 13. Jebkuras izmaiņas ir iespējamas ne vēlāk, ka 48 stundas pirms piegādes.

 

Konfidencialitātes politika. Privātums.

 

 1. Pārdevējs nevienam nepārdod, neiegādājas, nesniedz, nepārvieto vai kādā citā veidā neizpauž Konta vai Darījuma datus vai personisko informāciju par Kartes lietotāju, izņemot pieņēmējbanku, Visa/Mastercard Corporations vai pēc attiecīgo valsts institūciju prasījuma. Sensitīvi karšu un to turētāju dati tiek pārraidīti izmantojot drošu TLS savienojumu.
 2. Pārdevējs neuzkrāj savienojuma datus ar maksājumu sistēmām. Pārdevējs neglabā karšu datus. Ziedu veikala Pircējs pieslēdzoties elektroniskajām apmaksas sistēmām, datus ievada apmaksas sistēmas mājas lapā, tapēc šī informācija nav pieejama Pārdevējam.
 1. Visu informāciju un personas datus (pasūtītāja un saņēmēja vārds, uzvārds, tel.nr, piegādes adrese, pasūtītāja e-pasts un IP adrese), ko Pircējs ir iesniedzis saistībā ar Ziedu veikala mājas lapas apmeklēšanu un pakalpojumu izmantošanu, apstrādā un glabā saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību.
 2. Nolūki, kādiem var tikt izmantoti jūsu personas dati ietver: pakalpojuma sniegšana un grāmatvedība, identifikācija, pakalpojumu uzlabošana, saziņa, reklāmas pielāgošana un pētniecība.
 3. Iesniedzot savus datus, Pircējs piekrīt, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem nepieciešamo laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams.
 4. Savāktie dati tiks izmantoti tikai šeit noteiktajiem datu apstrādes nolūkiem un netiks labprātīgi nodoti trešajām personām, izņemot: ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti; lai izmeklētu un novērstu iespējamus likuma pārkāpumus; lai aizsargātu Pārdevēja tiesības un īpašumu. Pārdevējs nepārdos, nepirks, nesniegs, nemainīs vai nekādā citā veidā neizpaudīs Konta vai Darījuma datus vai personisko informāciju par Kartes lietotāju, izņemot Akvaieri, Visa / Mastercard korporācijas vai pēc valsts iestāžu pieprasījuma.
 5. Pircējam ir tiesības jebkurā laikā prasīt informāciju par viņa personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.

 

 

Atgriešanas noteikumi

 

 

 1. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Pārdevējam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

 

 • Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

 

 • Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

 

 1. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).

 

 

Strīdi un pretenzijas.

 

 1. Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā, iesniedzot rakstisku sūdzību/pretenziju 24/h laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, kas tiks risināta 10 (desmit) darbadienu laikā no sūdzības/pretenzijas saņemšanas dienas. Sūdzība/pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā.
 2. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

 

Intelektuālais īpašums

 

Vietnes saturs ir Pārdevēja intelektuālais īpašums; tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez Pārdevēja rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

 

 

Kā pasūtīt ziedu piegādi

   Mūsu ziedu interneta veikals apkalpo klientus BEZ reģistrācijas! Noformēt ziedu piegādi mūsu ziedu interneta veikalā ir ļoti vienkārši un ātri. Ziedu piegādi Jūs varat noformēt atrodoties jebkurā vietā un laikā. Izvēlieties Jums iepatikušos ziedus un dāvanas un ievietojiet tos Jūsu iepirkumu grozā. Kad ziedu un dāvanu izvēle ir pabeigta, ejiet uz savu iepirkuma grozu. Tur Jūs gaidīs klienta anketa. Sākumā, no saraksta izvēlieties Jums vēlamo pilsētu vai novadu, uz kuru vēlaties nosūtīt ziedus un turpiniet ar visas tālāk prasītās informācijas aizpildi. Informācijas logi atzīmētie ar sarkanu zvagznīti ir jāaizpilda obligāti. Klienta anketā tiek sniegta bezmaksas iespēja atzīmēt ANONĪMU ziedu piegādi, kas nozīmē, ka ziedu saņēmējs neuzzinās par ziedu piegādes pasūtītāju! Ļoti svarīgi ir pareizi norādīt ziedu saņēmēja telefona numuru, ziedu piegādes adresi, kā arī visu Jums zināmo informāciju (durvju kodu, uzņēmuma nosaukumu u.t.t.). No šīs informācijas ir atkarīgs ziedu piegādes ātrums. Anketas beigās, pirms nospiest pogu "Pasūtīt", lūdzu iepazīstieties ar mūsu ziedu piegādes noteikumiem un atzīmējiet lodziņu, ka piekrītiet ziedu piegādes un apmaksas noteikumiem.

 

Kā apmaksāt ziedu piegādes pasūtījumu

  Pēc pasūtījuma noformēšanas uz Jūsu norādīto e-pasta adresi, automātiski tiks nosūtīts rēķins. Ziedu piegādes rēķinu Jūs variet apmaksāt izmantojot savu interneta banku vai izdrukājiet rēķinu un dodieties uz jebkuru bankas filiāli un apmaksājiet skaidrā naudā.

Kad mēs būsim saņēmuši Jūsu maksājumu, uz Jūsu e-pasta adresi tiks nosūtīts Jūsu pasūtījuma statuss. Lūgums ņemt vērā, ka tikai pēc pārskaitījuma saņemšanas, mēs uzsāksim pasūtījuma apstrādi.

Piegāde

   Ar mūsu ziedu piegādes dienesta palīdzību Jūs variet nosūtīt ziedus un dāvanas, saldumus visā Ventspilī. Ziedu piegāde Ventspilī maksā 5.00 EUR. Lūgums ņemt vērā, ka, grozā ir jābūt ziediem vai augļiem, lai varētu noformēt pirkumu! Gadījumos, ja ziedu saņēmējs nav sastopams norādītajā piegādes adresē, nav sazvanāms pa norādīto telefona numuru, ir izbraucis no pilsētas..., ziedu pasūtījums tiek nodots  viņa tuviniekiem šai adresē, kaimiņiem vai darba kolēģiem. Šajā gadījumā nauda par veikto pasūtījumu netiek atgriezta! Uzmanību! Piegādes laiks var mainītes atkarībā no laika apstākļiem un autotransporta tehniskajiem apstākļiem.

Pasūtījuma korekcijas

  Gadījumā, ja Jums ir veicamas kādas izmaiņas pasūtījuma saturā, lūgums veikt jaunu pasūtījumu mūsu interneta veikalā un iepriekšējais pasūtījums tiks automātiski anulēts. Ja Jūs vēlaties mainīt tikai piegādes adresi, apsveikuma tekstu un tamlīdzīgu informāciju, lūgums rakstīt mums uz e-pasta adresi, tajā norādot savu pasūtījuma numuru un jauno informāciju. Par visām izmaiņām ir jāziņo rakstot uz mūsu e-pastu un ne vēlāk kā 48h līdz piegādes datumam. Pretējā gadījumā mēs paturam tiesības veikt ziedu piegādi ar jau zināmo informāciju.

 

 

© www.ZiediVentspils.lv satura kopēšana un pārpublicēšana ir stingri aizliegta!

2010
ANNO
2h
Ātra ziedu piegāde Ventspilī 4h*!
€ 0
Bezmaksas apsveikumu kartiņa dāvanā!
Svaigi ziedi
Vienmēr tikai svaigi ziedi!
Esi informēts
SMS/EMAIL atskaite pēc piegādes!
Ir ielikts grozā!
Noformēt pasūtījumu
Uzgaidiet... loading